Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

eCommerce

Geen HBD-heffing meer voor webwinkeliers

Hoewel het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) formeel blijft bestaan, hoeven webwinkeliers volgend jaar geen heffing meer te betalen. Dat is goed nieuws voor veel online ondernemers.

De reden voor het verdwijnen van de HBD-heffing is de opheffing van de product- en bedrijfschappen door het kabinet. In 2014 volgt hierop de administratieve en juridische afwikkeling, waarna een deel van de activiteiten van het HBD wordt overgedragen aan andere organisaties in de detailhandel. Het kabinet streeft er naar de product- en bedrijfschappen uiterlijk 1 januari 2015 op te heffen. Vooruitlopend daarop worden de activiteiten van de schappen al per 1 januari 2014 grotendeels stilgelegd of overgedragen.

Regeerakkoord

Het opheffen van de product- en bedrijfschappen was onderdeel van het regeerakkoord van VVD en PvdA. Ondernemers die gezamenlijk activiteiten ten behoeve van een sector willen oppakken, zouden zich voortaan moeten organiseren in private organisaties zoals brancheverenigingen. Een collectieve aanpak met een verplichte heffing is volgens de partijen niet meer van deze tijd.

Overdracht taken

Het HBD zal de komende tijd proberen de belangrijkste taken over te dragen aan andere organisaties in de sector, zodat kennis en dienstverlening behouden blijven. Zo worden de activiteiten gericht op de bestrijding van winkelcriminaliteit voortgezet door Detailhandel Nederland (Afrekenen met Winkeldieven) en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Keurmerk Veilig Ondernemen). Detailhandel Nederland maakt met Slachtofferhulp Nederland afspraken om ook in de toekomst op de detailhandel gerichte slachtofferhulp aan te kunnen bieden, zo valt te lezen op de website van HBD. Voor het behoud van de basisinformatie (de feiten en cijfers over de sector en de branches) wordt een nieuwe stichting opgericht. Ook de activiteiten in het kader van Het Nieuwe Winkelen worden doorgezet, al is nog niet precies bekend in welke structuur. De informatie over betalingsverkeer en betaalsystemen wordt voortgezet door de Stichting Bevordering Efficiënt Betalen. Branchespecifieke activiteiten worden voor een deel voortgezet door de betreffende brancheorganisaties.

Tot slot

Een nieuwe heffing komt er niet, is inmiddels zeker. ‘Maar na 31 december staan er voor het HBD geen eigen activiteiten meer gepland’, laat Verweij weten via de website van Twinkle Magazine. Het is dan ook niet meer nodig om na 1 januari 2014 nog wijzigingen in de bedrijfsgegevens door te geven.

Nieuws en handige tips, speciaal voor jou.

Alle tools om jouw onderneming te groeien, direct in je inbox.

Bekijk meer onderwerpen