Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

eCommerce

Wat moeten webshopbeheerders voor de wijziging van het lage BTW tarief doen?

Wat moeten webshopbeheerders voor de wijziging van het lage BTW tarief doen?

Op 1 januari 2019 verandert het Nederlandse lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit heeft gevolgen voor de instellingen en prijzen van de producten in je webshop. We geven je graag alle informatie die je nodig hebt om deze wijzigingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De stappen zijn opgedeeld in twee delen: het aanpassen van het BTW-tarief en het eventueel verhogen van je prijzen.

BTW-tarief wijzigen

1. Ga in de backoffice naar Instellingen > kies onder Betaalinstellingen voor Belastingen.
2. De pagina zal er ongeveer zo uit zien:

Klik op Wijzigen bij het juiste belastingtarief: het tarief met 6% (BTW-Laag in het voorbeeld).
3. Wijzig indien nodig de naam als hierin 6% is opgenomen. Pas het percentage aan van 6 naar 9%.

4. Sla de wijziging op door op Opslaan te klikken. Alle producten die gekoppeld zijn aan het BTW-tarief van 6% zullen nu automatisch gekoppeld zijn aan het tarief van 9%. Controleer dit eventueel door één van deze producten te openen via Producten.

Prijzen wijzigen

Er zijn 2 manieren om meerdere prijzen gemakkelijk in één keer te wijzigen: door middel van het exporteren/importeren of met behulp van bulk acties. Het exporteren/importeren van je producten is de aanbevolen methode, hierbij geven we ook een voorbeeldbestand voor het opnieuw berekenen en afronden van de prijzen.

Manier 1: Exporteren / Importeren (aanbevolen)

Exporteren

1. Ga altijd uit van een nieuwe export van je Producten; deze maak je via Tools > Exports > Nieuwe export en kies voor Producten. Download het CSV-bestand en open deze in Open Office (aanbevolen) of Excel.

Prijzen aanpassen

1. Sorteer de kolom Tax op A-Z, hierdoor zullen je producten met het belastingtarief van 6% onder elkaar staan.
2. Verwijder alle producten met een ander belastingtarief, deze ga je niet bewerken.
3. Verwijder alle overbodige kolommen. De enige kolommen die je nodig hebt, zijn: Internal_ID, Internal_Variant_ID, Price. Bewaar eventueel nog de Title Long/Short of Variant Title zodat je ziet om welk product het gaat.
Je CSV-bestand zal er dan ongeveer zo uit zien:

4. Heb je al een lijst met je nieuwe prijzen? Plak deze dan in de kolom Price. Je bent nu klaar om verder te gaan met de stappen onder Importeren.
5. Heb je nog geen nieuwe prijzen berekend na de BTW-verhoging, dan kun je dit eventueel berekenen aan de hand van dit template.
6. Plaats in de gehele kolom naast de Price (uit je export) de berekening =(Price/1.06)*1.09, zie het voorbeeld in cel G2. Price staat voor de cel waarin de prijs staat, hier wordt de nieuwe prijs berekend inclusief 9% BTW.
7. Om de prijs af te ronden naar 0,05, gebruik je de formule in cel F2: =MROUND(Berekende prijs,0.05).
8. Kopieer nu de gehele kolom met afgeronde prijzen. Highlight de volgende cel en klik rechts: kies voor Plakken speciaal > Alleen nummers (CMD+Shift+V op Mac of CTRL+Shift+V op Windows). Geef deze kolom als titel Price.
9. Verwijder de kolommen waarin je zojuist de berekeningen hebt gemaakt en verwijder ook de kolom Price waarin de oude prijzen staan. Het bestand met de kolommen Internal_ID, Internal_Variant_ID en Price is nu klaar om geïmporteerd te worden.

Importeren

1. Ga in de eCom backoffice naar Tools > Imports > Nieuwe import (rechtsboven) en upload het bestand.
2. Kies voor het importeren van Producten en kies voor de volgende instellingen:

  • Categorie: Producten
  • Gedrag: Alleen bestaande producten wijzigen
  • Koppel op: Product/Variant ID

3. Verifieer of de kolommen correct staan over Selecteer Velden en kies Doorgaan om de import te starten.
4. Controleer na het importeren of de prijzen correct zijn gewijzigd via Producten in de backoffice.

De exports kun je al maken en bewerken: op deze manier staan je imports al klaar voor het moment dat je de prijzen daadwerkelijk gaat aanpassen. Een laatste tip is: controleer vooraf al of het bestand geverifiëerd wordt. Zitten er nog fouten in, dan heb je nog alle tijd om deze aan te passen. Neem contact op met Support wanneer je hier vragen over hebt.

Manier 2: Bulk acties (per 50 varianten)

Om deze manier te gebruiken, dien je vooraf een lijst te hebben met de nieuwe prijzen van je producten.

1. Ga in de eCom backoffice naar Producten en dan Voorraad.
2. Filter of sorteer de producten op deze pagina indien nodig. Vink alle producten aan die je wilt aanpassen: houd er rekening mee dat er 50 producten per pagina worden getoond.
3. Kies bovenin x Items geselecteerd en klik op Wijzig geselecteerde varianten.

4. Selecteer Prijs Incl om de prijzen van deze producten te wijzigen. Hebben alle producten dezelfde prijs; geef dan onderin Ja aan bij Zijn alle waardes hetzelfde? Is dit niet het geval, laat deze optie dan op Nee staan.

5. Pas in dit overzicht de prijzen aan van je producten en kies Opslaan.

Ten slotte dien je te zorgen dat je boekhouding ook is ingericht op de BTW-verhoging. Werk je met één van de Apps van Webwinkelfacturen, dan kun je op deze pagina zien welke stappen je verder dient te ondernemen.

 

Nieuws en handige tips, speciaal voor jou.

Alle tools om jouw onderneming te groeien, direct in je inbox.

Bekijk meer onderwerpen