Voorwaarden

Welkom bij de Lightspeed’s promotie “Lightspeed aanbevelen”.
Wat houdt deze promotie in? Jij als huidige Lightspeed-klant ontvangt voor elke nieuwe klant die je aanbeveelt een tegoed in de vorm van een een €150 visa cadeaukaart. De aanbevolen partij krijgt een gratis licentiemaand van ons product. Lees hieronder de volledige voorwaarden.

Hoe werkt het?
Wanneer een huidige Lightspeed klant iemand aanbeveelt, dan neemt ons team contact op om in een gesprek erachter te komen of degene geïnteresseerd is om klant te worden. Wanneer jouw aangedragen relatie een Lightspeed-klant wordt en een jaarcontract of meerdere jaarcontracten afsluit, nemen wij contact op en ontvang jij een cadeaukaart twv €150 en diegene die je aandraagt een licentiemaand gratis. Zo simpel is het!

Wat als mijn aangedragen contact geen klant wordt?
Als de persoon die je aandraagt geen Lightspeed-klant wordt in de 3 maanden nadat je hem of haar hebt aangedragen, dan kom je helaas niet aanmerking voor een cadeaukaart, ook al kiest de aangedragen klant uiteindelijk toch voor één van de producten van Lightspeed.

Wie kan ik aandragen?
We zijn blij met iedereen waarvan jij denkt dat diegene onze software kan gebruiken. Toch worden er een aantal opties uitgesloten:

Wanneer het een nieuwe locatie betreft, maar de eigenaar reeds klant is
Wanneer het een nieuw bedrijf betreft, maar de eigenaar reeds klant is
Een potentiële klant die al het bestand van Lightspeed stond ten tijde van jouw aanbeveling
Een voormalig klant van Lightspeed
Namen die je al eerder hebt aangedragen
De persoon die jou heeft aangedragen
Jezelf

Hoeveel mensen kan ik aanbevelen?
Zoveel als je wilt! Als je een onderneming kent waarvan je denkt dat ze baat hebben bij ons systeem willen we heel graag dat je ons aanraad. Dit gezegd hebbende, het versturen van een massa-mailing (naar meerdere ontvangers tegelijkertijd) naar onbekenden of elke andere vorm van promotionele activiteiten die kunnen worden opgevat als ongewenste reclame of “spam” is uitdrukkelijk verboden.

Hoe raad ik iemand aan?
Je kunt iemand aandragen bij Lightspeed door diegene het aanbevelingsformulier te sturen om in te vullen. Het formulier dient volledig te worden ingevuld. Indien er velden niet zijn ingevuld, kan Lightspeed geen garantie geven voor het verdere verloop van het proces. Lightspeed is niet verantwoordelijk voor verloren, incomplete, vertraagde, onjuiste, onleesbare, verkeerd verwezen, niet ontvangen of andere fouten of problemen van wat welk soort dan ook dat te maken heeft met jouw aanbeveling. Wanneer je het idee hebt dat het formulier niet of niet goed is verwerkt, bel ons dan op 020 – 820 23 91 voor assistentie. Alleen huidige Lightspeed-klanten met een betrouwbare reputatie komen in aanmerking voor deelname aan dit referral-programma.

De kleine lettertjes (waarschuwing: saaie, maar belangrijke juridische dingetjes)
De term ‘één bedrijfslocatie’ refereert naar een Lightspeed abonnement ter waarde van maximaal €200 per maand; nieuw aangedragen Lightspeed klanten wiens abonnement hoger is dan dit bedrag krijgen €200 tegoed. Je krijgt een maand gratis Lightspeed service op de laatste dag van de maand waarin Lightspeed de betaling naar behoren heeft ontvangen van jouw aanbeveling.

Door deel te nemen aan dit referral programma, ga je akkoord met de vrijstelling,
kwijtschelding, vrijwaring van Lightspeed, het management, directeuren, aandeelhouders, werknemers en resellers (gezamenlijk “Vrijgestelde Partijen”) van iedere aansprakelijkheid of schade die uit de deelname kunnen ontstaan in dit programma of uit de aanvaarding, het gebruik, misbruik van beloningen bereikt door middel van dit programma.

Je gaat er verder mee akkoord dat je geen: (a) beloftes of verplichting maakt (expliciet of impliciet) of onderhandelt over prijzen of andere voorwaarden namens Lightspeed’s (noch voordoet aan een personen, met inbegrip van potentiële klanten dat je de autoriteit hebt om dit te doen); of (b) wat voor claims dan ook maakt met betrekking tot de Lightspeed diensten anders dan aangeboden door Lightspeed op haar website.

Bovendien ga je er ook mee akkoord dat elke manier van promotiemethode die je gebruikt om de producten en diensten van Lightspeed te promoten naar potentiële Lightspeed klanten in overeenstemming zijn met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wet- en regelgeving zijn van toepassing.

Je mag alleen gebruik maken van Lightspeed naam, logo’s en handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten (“Merken”) of weergeven voor zover dit vooraf goedgekeurd is door Lightspeed. Elke toestemming met betrekking tot ons Merk is te allen tijde herroepbaar.

LIGHTSPEED GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES OF VOORSTELLEN MET BETREKKING TOT DIENSTEN OF PRODUCTEN BEOOGD IN DEZE OVEREENKOMST. LIGHTSPEED VERWERPT ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES, INCLUSIEF, GESCHIKTHEID VOOR SPECIFIEKE DOELEINDE, NIET-INBREUK, TITEL EN VERKOOPBAARHEID.

Lightspeed behoudt het recht, naar eigen en absolute discretie, om aangedragen klanten te weigeren; en het referral programma aan te passen, op te schorten of te annuleren, met of zonder kennisgeving. In het geval dat je Lightspeed-account een achterstand heeft in betalingen, kan Lightspeed besluiten om de beloning voor het aandragen te verrekenen met het openstaande bedrag. Tot slot; Lightspeed’s besluiten met betrekking tot alle aspecten van dit referral programma zijn definitief en bindend.