Win een jaar gratis
Lightspeed Loyalty

Op zoek naar een manier om klantenbinding in 2020 te stimuleren? Doe mee en maak kans op een Lightspeed Loyalty-pakket voor je restaurant ter waarde van €500.

Win een jaar gratis  <br> Lightspeed Loyalty

Grijp je kans om te winnen

Wat kun je winnen?

Wij zorgen voor een snelle set-up zodat je zo snel mogelijk van de voordelen van Lightspeed Loyalty kunt profiteren

Een jaarabonnement op Lightspeed Loyalty, volledig gratis

Een diepgaande audit om meer te weten te komen over je sector en doelgroep

Een-op-een consult met een digitale marketing expert van Lightspeed

Dit is waarom je Loyalty nodig hebt

Dit is waarom je Loyalty nodig hebt

Geef je gasten een reden om terug te komen met een gepersonaliseerd loyaltyprogramma waarmee je meer kunt verkopen.

  • Target je klanten met speciale aanbiedingen en campagnes
  • Houd zicht op de bestelgeschiedenis en voorkeuren van je gasten om hen beter van dienst te zijn
  • Gebruik data om producten, prijzen en aanbiedingen te beheren

Algemene voorwaarden

1. Organisator
De organisator van deze wedstrijd is Lightspeed, gelegen aan Herengracht 54, 1015 BN Amsterdam, Nederland, en zijn aangesloten bedrijven (gezamenlijk "Lightspeed").

2. Winactie en prijs
De winactie loopt tot 23 februari 2020 om 23:59 uur EST, en is exclusief voor Lightspeed Restaurant klanten in België die momenteel geen Lightspeed Loyalty-abonnement hebben (alleen webbrowser-versie, exclusief de Loyalty-app). Lightspeed behoudt zich het recht voor om op elk moment een identiteitsbewijs en/of geschiktheid van de deelnemer op te vragen. Als dit bewijs niet binnen een redelijke termijn wordt geleverd, kan dit leiden tot diskwalificatie. De winnaar wordt gediskwalificeerd en verliest elke claim voor de prijs als er binnen 24 uur na de eerste poging tot contact geen contact met hem/haar kan worden opgenomen of als deze algemene voorwaarden niet worden nageleefd. Lightspeed kan de winactie te allen tijde naar wens annuleren of wijzigen.

Geen extra aankoop is vereist om aan deze winactie deel te nemen. De winactie is niet van toepassing op abonnementsverlengingen en kan niet worden gecombineerd met een andere aanbieding. De geschatte winkelwaarde van de prijs is €588. De prijswinnaar wordt bekend gemaakt op 24 februari 2020. De juryleden kiezen een winnaar op basis van het antwoord op de vraag "Op welke manier zal een loyalty programma een verschil maken voor uw bedrijf?". De jury is op zoek naar een bedrijf dat het meeste baat zal hebben bij het implementeren van een loyalty programma.

3. Deelname

3.1. Alleen personen ouder dan 18 jaar die hun vaste verblijfplaats in België hebben (hierna "deelnemers" genoemd) mogen deelnemen aan de wedstrijd. Medewerkers van Lightspeed of gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname. In geval van schending van de deelnamevoorwaarden behoudt Lightspeed zich het recht voor om de betrokken personen te diskwalificeren van de wedstrijd. Indien nodig kunnen prijzen in deze gevallen vervolgens worden ingetrokken.

3.2. Deelname is gratis. Deelname en de kansen om te winnen zijn onafhankelijk van de aankoop van goederen of diensten. Kosten voor internetverbinding etc. zijn voor rekening van elke deelnemer.

3.3. De deelnemer is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte contactgegevens. Alle persoonlijke gegevens moeten overeenkomen met de waarheid. Is dit niet het geval, dan kan Lightspeed de betreffende persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd.

3.4. Door deel te nemen, stemt de deelnemer ermee in dat Lightspeed en zijn gelieerde bedrijven de benodigde persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres en de naam van het betreffende bedrijf) opslaan en na de wedstrijd voor advertentiedoeleinden gebruiken, in overeenstemming met het Lightspeed privacybeleid . Elke deelnemer heeft het recht om zijn deelname aan de wedstrijd en zijn registratie te allen tijde in te trekken. Voor dit doel is het voldoende om een ​ privacyverzoek in te dienen of contact op te nemen met onze supportmedewerkers op +31 (0) 20 808 52 69 voor hulp bij het indienen van uw privacyverzoek.

3.5. Lightspeed behoudt zich het recht voor om de winactie te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren om belangrijke redenen. Onderbreking om belangrijke redenen kan plaatsvinden als om technische of juridische redenen een goede uitvoering van de wedstrijd niet langer kan worden gegarandeerd. Aansprakelijkheid jegens deelnemers is in dit geval uitgesloten. Als een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door opzettelijk gedrag van een deelnemer, kan Lightspeed van deze persoon een vergoeding eisen voor de geleden schade.

4. Aansprakelijkheid
4.1. Lightspeed streeft voortdurend naar het delen van correcte en actuele informatie. Desondanks wordt geen garantie gegeven voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van de hier vermelde websites en / of deze deelnamevoorwaarden. Lightspeed is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, inclusief gevolgschade, die voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd, het gebruik van de informatie, materialen, mogelijke softwarefouten, virussen, onderbrekingen van de wedstrijd als gevolg van technische storingen en, indien van toepassing, het verlies van gegevens veroorzaakt door dergelijke storingen, voor zover Lightspeed of zijn plaatsvervangende agenten niet schuldig zijn aan grove nalatigheid of opzet, en ook geen schade aan leven, lichaam of gezondheid, die zijn gebaseerd op een nalatig plichtsverzuim door Lightspeed of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Lightspeed. In het geval van eenvoudige nalatige inbreuken op een essentiële contractuele verplichting, is de aansprakelijkheid van Lightspeed beperkt tot typische en redelijkerwijs te verwachten schade. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen op basis waarvan de contractpartner in bijzondere mate vertrouwt en waarvan de naleving onontbeerlijk is voor het bereiken van het doel van het contract. Elke aansprakelijkheid buiten deze bepalingen is uitgesloten. Lightspeed behoudt zich het recht voor om het bezwaar van de nalatigheid van de deelnemer in te dienen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de organen, werknemers en agenten van Lightspeed.

4.2. Lightspeed behoudt zich het recht voor om wijzigingen en toevoegingen aan de deelnamevoorwaarden aan te brengen, indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de wedstrijd. In geval van wijzigingen en / of aanvullingen op de deelnamevoorwaarden, stuurt Lightspeed de deelnemers de gewijzigde en / of aangevulde versie, met de wijzigingen en / of aanvullingen, naar het e-mailadres dat de deelnemers in het formulier hebben opgegeven. Als een deelnemer niet binnen een maand na ontvangst bezwaar maakt tegen de gewijzigde en / of aangevulde versie van de deelnamevoorwaarden, wordt dit beschouwd als toestemming voor de geldigheid van de gewijzigde en / of aangevulde deelnamevoorwaarden. Lightspeed zal wijzen op de gevolgen van een verzuim om bezwaar te maken. Alle eerdere versies van de gewijzigde en / of aanvullende deelnamevoorwaarden verliezen hun geldigheid zodra ze van kracht worden. Als de voorwaarden van de gewijzigde en / of aangevulde deelnamevoorwaarden niet redelijk zijn, heeft de deelnemer het recht om de contractuele relatie met Lightspeed te beëindigen.

5. Algemeen
In het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van de deelnamevoorwaarden niet aangetast. Deze deelnamevoorwaarden en de volledige rechtsverhouding tussen de deelnemers en Lightspeed zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.