Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

Company

How to: inkomstenbelasting voor ondernemers

How to: inkomstenbelasting voor ondernemers

Iedereen die een inkomen verdient, betaalt belastingen. Afhankelijk van of je werknemer of zelfstandige bent, betaal je vooraf of achteraf belastingen op je inkomen. Dit wordt – niet zo verbazend – inkomstenbelasting genoemd, wat niet te verwarren valt met omzetbelasting of btw die je betaalt over je omzet

Werknemers moeten zich doorgaans niet bezighouden met inkomstenbelasting, omdat die vooraf van hun brutoloon ingehouden wordt en zij enkel het nettoloon op hun rekening krijgen. Bij zelfstandige ondernemers is dat echter omgekeerd: op het inkomen dat (online) retail en horeca-ondernemers van dag tot dag ontvangen moeten zij achteraf belastingen betalen. Hoeveel en hoe vaak je als ondernemer inkomstenbelastingen moet betalen, hangt af van onder welke rechtsvorm jouw onderneming valt.

In dit artikel gaan we dieper in op wat inkomstenbelastingen precies zijn, hoe ze worden berekend en hoe vaak en wanneer je ze dient te betalen.

Inkomstenbelastingen voor ondernemers uitgelegd:

  1. Wat is inkomstenbelasting?
  2. Hoeveel inkomstenbelasting betaal jij?
  3. Wanneer moet je inkomstenbelasting aangeven?
  4. Hoe vaak betaal je inkomstenbelasting?

Bereken je kosten met onze gratis Food Cost Calculator

Bereken de totale kosten van een gerecht, de winstmarge en de aanbevolen menuprijs met onze Food Cost Calculator.

 

Disclaimer – De informatie in deze publicatie is van algemene aard en niet bedoeld als advies in de situatie van een specifieke persoon of entiteit. Hoewel we ernaar streven correcte en relevante informatie te bieden, kunnen we niet garanderen dat de informatie in deze blogpost correct is op de datum waarop deze wordt ontvangen of dat deze informatie in de toekomst correct blijft. Niets in deze blogpost is bedoeld als aanvulling op juridisch, financieel, belastingtechnisch of andersoortig advies en deze blogpost is geen vervanging voor advies van je eigen professionele adviseurs.

1) Wat is inkomstenbelasting?

Een belasting op je belastbaar inkomen

Zoals aangegeven is inkomstenbelasting – zoals de naam doet vermoeden – een vorm van belasting die je betaalt op het belastbaar inkomen dat je hebt verdiend op één jaar tijd. 

Je belastbaar inkomen zijn alle vormen van beroepsinkomsten die je hebt ontvangen min alle beroepskosten die je in functie van je onderneming hebt gemaakt. Die beroepskosten worden ook aftrekbare uitgaven genoemd, omdat je ze letterlijk mag aftrekken van je inkomsten en daardoor dus minder belastingen betaalt – want je hebt minder inkomsten.

Nota: voor de aangifte van inkomstenbelasting houdt de fiscus/Belastingdienst ook rekening met inkomsten uit onroerende goederen, zoals via het verhuren van woningen, aandelen, sparen en beleggingen. In deze blog gaan we enkel in op inkomsten die louter uit de activiteiten van je onderneming komen. 

Inkomstenbelasting ≠ Omzetbelasting

Verwar inkomstenbelasting niet met omzetbelasting: dat is namelijk de belasting die je toevoegt aan de waarde van jouw producten of diensten, maar moet doorstorten naar de staat. Tegelijkertijd betaal jij ook btw bij de aankoop van producten of diensten voor jouw zaak – die btw mag je terugvorderen van de staat. 

Vaak wordt voor omzetbelasting de term “btw” gebruikt, en voor inkomstenbelasting spreken boekhouders en ondernemers vaak simpelweg van “belasting(en)”. Hoewel btw en inkomstenbelasting allebei een vorm van belasting zijn, zijn het twee totaal verschillende vormen die je als ondernemer afzonderlijk moet betalen. Je betaalt omzetbelasting over je omzet en inkomstenbelasting op je inkomen.

Vormen van inkomstenbelasting

Er bestaan meerdere vormen van inkomstenbelasting, maar voor dit artikel concentreren we ons op de twee meest relevante vormen voor ondernemers: inkomstenbelasting voor eenmanszaken en voor vennootschappen.

Je belastbaar inkomen verminderen via aftrekposten

In Nederland kun je als zelfstandige gebruik maken van een aantal zogenaamde aftrekposten, samengebundeld onder wat courant bekend staat als de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bevat een reeks fiscale voordelen die de overheid aan ondernemers geeft om hun belastbaar inkomen – en dus de hoeveelheid te betalen inkomstenbelasting – te verlagen. 

Zelfstandigenaftrek

Zo heb je de zelfstandigenaftrek, een vast bedrag dat de Belastingdienst elk jaar herziet en je van je jaaromzet samen met je beroepskosten mag aftrekken. Op de website van de Belastingdienst staan de criteria waar je als ondernemer aan moet voldoen om van de zelfstandigenaftrek te kunnen gebruik maken en hoeveel het bedrag per jaar bepaalt. 

De zelfstandigenaftrek is sinds 2021 systematisch aan het verlagen. Waar het maximum in 2021 nog op €6.670 stond, zal dat voor 2028 maximaal €4.120 zijn.

Startersaftrek

Daarnaast heb je ook de startersaftrek, een voordeel van €2.123 dat aan de zelfstandigenaftrek wordt toegevoegd en speciaal bedoeld is voor startende ondernemers. 

Die mogen in de eerste vijf jaar van hun bestaan driemaal gebruik maken van de startersaftrek om hun belastbaar inkomen te verlagen. 

Mkb-winstvrijstelling

Verder heb je ook de mkb-winstvrijstelling. De Mkb-winstvrijstelling is een vrijstelling van inkomstenbelasting voor 14% van je belastbaar inkomen, weliswaar pas ná aftrek van alle andere ondernemersaftrek-gerelateerde voordelen. 

Dat betekent dus dat je van je totaal belastbaar inkomen eerst je beroepskosten en ondernemersaftrek moet aftrekken. Van het totaal dat overblijft, ben je voor 14% vrijgesteld van inkomstenbelasting.

2) Hoeveel inkomstenbelasting betaal jij?

Voor eenmanszaken

Veel ondernemers denken dat ze standaard een universeel en vast percentage aan inkomstenbelasting betalen, ongeacht hoeveel ze verdienen. De waarheid ligt er niet ver van, maar het principe is eenvoudig: hoe meer je als eenmanszaak verdient, hoe meer belastingen je betaalt. In de praktijk wordt je belastbaar inkomen verdeeld in twee schijven, waarop je een verschillend percentage aan inkomstenbelasting betaald. Deze twee percentages kunnen van jaar op jaar lichtjes stijgen of dalen, en zien er voor 2022 als volgt uit:

  • Op alles wat je verdient tot en met €69.399 betaal je 37.07% belastingen.
  • Op alles wat je verdient boven €69.399 betaal je 49.50% belastingen

Laten we dat even in een concreet voorbeeld gieten: stel dat je op één jaar tijd €75.000 aan belastbaar inkomen hebt verdiend:

  • Op de eerste €69.399 betaal je 37.07% belastingen: €25.726,21
  • Op alles wat hoger ligt dan €69.399 betaal je 49.50% belastingen. Dat bereken je door dat getal van jouw belastbaar inkomen af te trekken: €75.000 – €69.399 = 5.601. Op dat verschil betaal je 49.50% belastingen: €2.772,50

Met andere woorden betekent dit dus dat je in totaal op €75.000 aan belastbaar inkomen €28.498,61 (de som van beide schijven aan belastingen) aan inkomstenbelasting betaalt.

Als je totaal belastbaar jaarinkomen natuurlijk onder de €69.399 valt, hoef je nooit 49.50% aan inkomstenbelasting te betalen, omdat je niet boven de minimumgrens komt die met dat percentage correspondeert.

Indien je een zzp’er bent, vind je op de website van Zakelijk Groeien de verschillende schijven en percentages voor zzp-inkomstenbelasting.

Voor vennootschappen

Vennootschappen verschillen van eenmanszaken omdat ze een andere rechtsvorm aannemen. De meest bekende vennootschappen zijn de naamloze vennootschap (NV), de besloten vennootschap (BV), de commanditaire vennootschap (CV) en de vennootschap onder firma (VOF).

Een belangrijk verschil tussen vennootschapsbelasting en personenbelasting is dat bij vennootschapsbelasting er niet gekeken wordt naar het inkomen van de vennoten, maar enkel naar het inkomen van de vennootschap in kwestie.

Net zoals bij de inkomstenbelasting voor eenmanszaken kunnen de percentages voor vennootschapsbelasting in Nederland van jaar op jaar licht stijgen of dalen, maar het principe blijft hetzelfde: het belastbaar inkomen van een vennootschap wordt onderverdeeld in twee schijven en voor elke schijf geldt een apart percentage. Meer bepaald:

  • Op alles wat een vennootschap verdient tot en met €395.000 betaalt de vennootschap 15% vennootschapsbelasting.
  • Op alles wat een vennootschap verdient boven €395.000 betaalt de vennootschap 25.80% vennootschapsbelasting

3) Wanneer moet je inkomstenbelasting aangeven?

Als eenmanszaak moet je eenmaal per jaar een aangifte doen van je inkomstenbelasting – wat opnieuw niet te verwarren valt met de btw-aangifte, die voor de meeste ondernemers eenmaal per kwartaal moeten ingediend worden.

Het jaar waarop jouw inkomstenbelasting wordt berekend, wordt het aanslagjaar genoemd. En ongeacht de datum van oprichting van jouw onderneming, volgen aanslagjaren de gewone begin- en einddatum van normale kalenderjaren: elk aanslagjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december.

Eens je jouw aangifte hebt ingediend, stuurt de Belastingdienst je een digitale aanslagbrief, waarin precies staat wanneer en hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. 

4) Hoe vaak betaal jij inkomstenbelasting?

Eens je je aanslag hebt ontvangen, kun je als eenmanszaak of vennootschap zelf beslissen of je je inkomstenbelasting in één keer op de voorgestelde deadline van de Belastingdienst of opgedeeld in gelijke maandelijkse termijnen betaalt. 

Hoewel zo’n termijnen niet verplicht zijn, is het wel belangrijk om ze tijdig en correct uit te voeren om boetes te voorkomen. Het kan ook zijn dat je aanslag doorheen het jaar verhoogt of verlaagt, naargelang extra inkomen of herberekeningen, maar daar stelt de Belastingdienst je ook tijdig van op de hoogte.

Inkomstenbelasting in een notendop

Inkomstenbelasting is een vorm van belasting die je betaalt op jouw belastbaar jaarinkomen – de totale omzet die je op één jaar heeft verdiend, exclusief btw, min beroepskosten en aftrekposten of fiscale voordelen. Jouw belastbaar inkomen wordt onderverdeeld in schijven met minima en maxima waar specifieke belastingpercentages aan gelinkt zijn. Op basis van die schijven en percentages wordt jouw inkomstenbelasting berekend. Inkomstenbelasting verschilt in percentages en schijven naargelang je een eenmanszaak of een vennootschap beheert. 

Veel van de informatie die in dit artikel voorkomt, zou op het eerste zicht irrelevant kunnen lijken als je de financiële zijde van jouw onderneming aan een deskundige boekhouder overlaat, maar een basisbegrip van wat inkomstenbelasting precies is, hoe het werkt en vooral hoeveel je moet betalen, kan je zeker helpen om een beter zicht te krijgen op wat je effectief verdient. Benieuwd naar hoe Lightspeed je nog meer kan helpen bij het controleren en optimaliseren van de financiële stand van jouw onderneming? Begin nu je gratis proefperiode

Nieuws en handige tips, speciaal voor jou.

Alle tools om jouw onderneming te groeien, direct in je inbox.

Meer van dit onderwerp: Finance & Operations