Typ hierboven en klik Enter om te zoeken. Klik Esc om te annuleren.

Horeca

Welke horeca vergunningen heb je nodig in jouw horecazaak?

Welke horeca vergunningen heb je nodig in jouw horecazaak?

Helaas kun je niet zomaar een horecazaak uit de grond stampen. Omdat je verantwoordelijk wordt voor voedsel, drank, muziek, personeel, en de veiligheid van heel wat gasten, verplicht de overheid je om een hoop horeca vergunningen aan te vragen. Om jou zo snel mogelijk te laten starten als ondernemer en naar de openingsdag van jouw horecazaak te leiden, zetten wij de voornaamste horeca vergunningen op een rij.

Horeca vergunningen voor ondernemers:

 1. Drank- & horeca vergunning
 2. SVH Diploma Sociale Hygiëne
 3. HACCP Certificaat
 4. Allergenenwetgeving
 5. Exploitatievergunning
 6. Terrasvergunning
 7. Omgevingsvergunning brandveilig
 8. Muziek- & beeld licenties

Droom je van een eigen horecazaak? Fantastisch.

Ontdek in onze gratis gids alle verplichtingen waar je als horeca-ondernemer aan moet voldoen wat administratie, belasting en boekhouding betreft.

Disclaimer – De informatie in deze publicatie is van algemene aard en niet bedoeld als advies in de situatie van een specifieke persoon of entiteit. Hoewel we er steeds naar streven correcte en relevante informatie te bieden, kunnen we niet garanderen dat de informatie in dit artikel correct is op de datum waarop deze wordt ontvangen of dat deze informatie in de toekomst correct blijft. Niets in dit artikel is bedoeld als aanvulling op juridisch, financieel, belastingtechnisch of andersoortig advies en dit artikel is geen vervanging voor advies van eigen professionele adviseurs.

1. Drank- & Horeca vergunning 

Om alcohol te mogen schenken – zij het op zich of bij maaltijden – heb je een drank- & horeca vergunning nodig. Om een drank- en horeca vergunning te verkrijgen, moet je aan drie voorwaarden voldoen: 

 1. De minimale leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een drank- en horeca vergunning is 21.
 2. Je moet een positieve verklaring van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen
 3. Je moet een bewijsstuk van sociale hygiëne kunnen voorleggen.

Let op: een drank- en horeca vergunning is persoonsgebonden en kan dus niet overgenomen worden van iemand anders of overgedragen worden aan iemand anders. Als jouw naam als enige op de drank- en horeca vergunning staat, ben je ook verplicht om tijdens de openingsuren van je horecazaak continu aanwezig te zijn. Daarom is het aangeraden om meerdere leidinggevenden of verantwoordelijken van je team en medewerkers op je drank- & horeca vergunning te vermelden. 

2. SVH Diploma Sociale Hygiëne 

Wanneer je een drank- & horeca vergunning aanvraagt, moet je een bewijsstuk van sociale hygiëne kunnen voorleggen. Dit certificaat garandeert dat je conform de hygiënische voorschriften van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) werkt. Zo’n certificaat krijg je na het behalen van het diploma sociale hygiëne bij de de Landelijke Examencommissie (LEC) van de SVH, waarna je aan het Register Sociale Hygiëne wordt toegevoegd.

Je kunt een opleiding volgen bij één van de vele branche-erkende scholen en instellingen, of met een eerder behaald en volwaardig diploma een bijschrijving voor het Register Sociale Hygiëne aanvragen. Een bijschrijving aanvragen is overigens kosteloos.

3. HAACP certificaat

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points en is een systeem dat instaat voor de voedselveiligheid. Elke onderneming die met voedsel in contact komt, moet beschikken over een HAACP certificaat om te voorkomen dat de veiligheid van gasten in het gedrang komt. 

Je bent als horeca-ondernemer wettelijk verplicht om al je medewerkers die in aanraking komen met eten- of drinkwaren op te leiden of een opleiding over voedselhygiëne te laten volgen. Zo’n opleiding wordt in heel Nederland door heel wat scholen en instanties  aangeboden, zowel online als via live trainingen. 

4. Allergenenwet

Elk personeelslid van jouw horecazaak – ongeacht de functie – moet ook op de hoogte zijn van welke allergenen er in welke gerechten zitten en die informatie op elk moment aan gasten kunnen verstrekken. Vaak lossen horeca-ondernemers dit op door ofwel op hun menukaart de aanwezige allergenen per gerecht aan te duiden, ofwel in de keuken een lijst op te hangen van gerechten die specifieke allergenen bevatten, zodat hun personeel daarvan constant op de hoogte is. 

5. Exploitatievergunning

In de meeste Nederlandse gemeenten is het verplicht om een exploitatievergunning aan te vragen wanneer je een horecazaak wilt starten. Zelfs als je geen alcohol aanbiedt, heb je toch vaak een exploitatievergunning nodig. Uitzonderingen op de regel zijn bijvoorbeeld restaurants die enkel afhaal maaltijden aanbieden. 

De horeca exploitatievergunning is een manier voor lokale gemeenten om de openbare orde te beschermen en de veiligheid in het woon- en leefklimaat in de omgeving van jouw horecazaak te garanderen. 

De voorwaarden waaraan horecazaken moeten voldoen hangen bijgevolg ook af van gemeente tot gemeente. Vaak voorzien gemeenten specifieke eisen en voorschriften in hun bestemmingsplan en biedt ook de algemene plaatselijke verordening meer informatie over waar jouw horecazaak precies aan moet voldoen, dus check dit zeker bij de gemeente waar je van start wil gaan. 

Ook als je beslist om wijzigingen aan te brengen in een bestaande horecazaak moet je een exploitatievergunning – of in veel gevallen een omgevingsvergunning – aanvragen. Zo is het bij verbouwen, uitbreiden, het toevoegen van een terras, maar ook bij het uitvoeren van nieuwe activiteiten, het veranderen van de rechtsvorm van jouw onderneming of het in dienst nemen van nieuwe leidinggevenden vaak verplicht om een nieuwe horeca exploitatievergunning aan te vragen. 

6. Terrasvergunning

Zoals hierboven aangegeven, is voor het openen van een terras bij je horecazaak vaak ook een exploitatievergunning nodig, maar vaak is een wijziging van een bestaande vergunning (zij het drank- en horeca vergunning of omgevingsvergunning) voldoende om aan de gemeentelijke voorwaarden te voldoen.

Indien dat niet het geval is, kan je gemeente alsnog een specifieke terrasvergunning vereisen – zeker als er sprake is van een terrasseizoen. In dat geval ben je beperkt tot het aanleggen van een terras binnen een door de gemeente vastgelegde periode. 

Ook verschillen de voorwaarden voor een horecaterras van gemeente tot gemeente, maar er bestaan wel drie nationale regels: 

 1. De aanleg van je terras mag geen schade toebrengen aan de weg;
 2. Je terras mag geen gevaar vormen voor weggebruikers;
 3. Je terras mag geen obstakel vormen voor werken en onderhoud aan de weg.

Let op: een terrasvergunning kost geld. Voor deze vergunning moet je een gemeentelijke vergoeding of leges-belasting betalen. Als je terras niet op jouw eigen terrein, maar op de openbare ruimte komt te liggen – en hetzelfde geldt voor windschermen en luifels – moet je vaak ook precariobelastingen betalen. Opnieuw hangt die kostprijs af van gemeente tot gemeente, en soms zit ze zelfs verwerkt in de kosten van een terrasvergunning. 

Bereid je terras voor op de zomer

In deze gids zetten we 15 tips op een rij waarmee jij in een handomdraai je zaak terras-ready maakt en het maximale uit het zomerseizoen haalt!

7. Omgevingsvergunning brandveiligheid

Zodra je logies aanbiedt voor meer dan tien gasten of een restaurant of café uitbaat, ben je wettelijk verplicht om enkele maatregelen te ondernemen om de brandveiligheid van je pand te garanderen. Die maatregelen moeten in functie staan van het naleven van de algemene voorschriften uit het besluit rond het brandveilig gebruik van bouwwerken.

Voor meer ‘risicovolle’ horecazaken, zoals hotels, is het vaak ook nodig om een omgevingsvergunning voor brandveiligheid aan te vragen. Afhankelijk van de gemeente waar je zaak zich bevindt, vraag je dit via de gemeente of de lokale brandweer aan. De brandweer voert vervolgens een controle uit en op basis van een door hen opgemaakt verslag krijg je een attest. 

Let wel: een omgevingsvergunning is een breed concept en valt uiteen in verschillende soorten vergunningen, zoals brandveiligheid, maar ook milieu. Niet al deze vergunningen zijn noodzakelijk voor een horecazaak. 

8. Muziek- en beeld licenties

Van zodra je muziek of video afspeelt in je horecazaak – of het nu live muziek, achtergrondmuziek, voetbalwedstrijden of tv op hotelkamers is – moet je daarvoor een horeca vergunning aanvragen én geld neerleggen. 

Er bestaan in Nederland drie nationale organisaties die zich hiermee bezighouden, afhankelijk van wat je precies afspeelt. De Stichting tot Exploitatie van Naburige Rechten of SENA is de organisatie die de belangen van muzikanten en producenten behartigd. Daarnaast zetten Buma (Bureau voor Muziek-Auteursrechten) en Stemra (Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten voor Auteurs) zich in voor de auteurs en uitgevers in de muziekwereld – anders dan uitvoerende muzikanten en producenten, zet Buma/Stemra zich in voor de ‘bedenkers’ van de muziek. 

Alle beschermde muziek die afgespeeld wordt in het openbaar valt onder de bescherming van deze twee organisaties. Dat betekent dus dat als jij muziek speelt in jouw horecazaak je verplicht bent een licentie aan te vragen en bijhorende vergoeding te betalen aan SENA en Buma/Stemra te betalen.

Als je naast muziek ook televisie aanbiedt – zij het in de openbare ruimte van je café of restaurant, of op elke kamer van je hotel – moet je een vergoeding betalen aan Videma, de organisatie die via licenties je de toestemming geeft van de rechthebbenden van tv-zenders en -programma’s.

Zorg ervoor dat jouw zaak over de nodige horeca vergunningen beschikt

Zoals je ziet, zijn er best wel wat horeca vergunningen nodig voor het opstarten van een eigen zaak. Informeer jezelf daarom op tijd bij de gemeente waar je je horecazaak wil starten om ervoor te zorgen dat je over de nodige horeca vergunningen beschikt en niet voor onverwachte verrassingen of dure controles komt te staan bij je opening. Benieuwd wat Lightspeed nog meer kan doen voor jouw horecazaak? Neem vandaag nog contact op met één van onze experts.

Nieuws en handige tips, speciaal voor jou.

Alle tools om jouw onderneming te groeien, direct in je inbox.

Meer van dit onderwerp: Begin met Ondernemen